Καιρός
Πέμπτη - 8/6/2023
ΣΥΡΟΣ 21°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 20°C
ΠΑΡΟΣ 21°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 21°C
ΝΑΞΟΣ 20°C
ΙΟΣ 21°C
ΤΗΝΟΣ 20°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 21°C
Παρασκευή - 9/6/2023
ΣΥΡΟΣ 22°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 21°C
ΠΑΡΟΣ 22°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22°C
ΝΑΞΟΣ 21°C
ΙΟΣ 22°C
ΤΗΝΟΣ 21°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 22°C
Σάββατο - 10/6/2023
ΣΥΡΟΣ 23°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 22°C
ΠΑΡΟΣ 23°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22°C
ΝΑΞΟΣ 23°C
ΙΟΣ 22°C
ΤΗΝΟΣ 22°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 23°C
Κυριακή - 11/6/2023
ΣΥΡΟΣ 24°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 23°C
ΠΑΡΟΣ 23°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 23°C
ΝΑΞΟΣ 23°C
ΙΟΣ 23°C
ΤΗΝΟΣ 22°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 24°C
Δευτέρα - 12/6/2023
ΣΥΡΟΣ 23°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 22°C
ΠΑΡΟΣ 23°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22°C
ΝΑΞΟΣ 22°C
ΙΟΣ 22°C
ΤΗΝΟΣ 22°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 22°C
Τρίτη - 13/6/2023
ΣΥΡΟΣ 22°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 21°C
ΠΑΡΟΣ 22°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 21°C
ΝΑΞΟΣ 21°C
ΙΟΣ 22°C
ΤΗΝΟΣ 21°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 22°C
Τετάρτη - 14/6/2023
ΣΥΡΟΣ 22°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 21°C
ΠΑΡΟΣ 22°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 22°C
ΝΑΞΟΣ 21°C
ΙΟΣ 22°C
ΤΗΝΟΣ 21°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 21°C