Καιρός
Παρασκευή - 30/7/2021
ΣΥΡΟΣ 39°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 35°C
ΠΑΡΟΣ 36°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 38°C
ΝΑΞΟΣ 37°C
ΙΟΣ 36°C
ΤΗΝΟΣ 38°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 39°C
Σάββατο - 31/7/2021
ΣΥΡΟΣ 39°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 37°C
ΠΑΡΟΣ 38°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 39°C
ΝΑΞΟΣ 39°C
ΙΟΣ 38°C
ΤΗΝΟΣ 41°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 39°C
Κυριακή - 1/8/2021
ΣΥΡΟΣ 38°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 37°C
ΠΑΡΟΣ 39°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 40°C
ΝΑΞΟΣ 40°C
ΙΟΣ 39°C
ΤΗΝΟΣ 41°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 39°C
Δευτέρα - 2/8/2021
ΣΥΡΟΣ 40°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 36°C
ΠΑΡΟΣ 38°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 40°C
ΝΑΞΟΣ 38°C
ΙΟΣ 38°C
ΤΗΝΟΣ 39°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 40°C
Τρίτη - 3/8/2021
ΣΥΡΟΣ 37°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 33°C
ΠΑΡΟΣ 35°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 39°C
ΝΑΞΟΣ 35°C
ΙΟΣ 36°C
ΤΗΝΟΣ 36°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 39°C
Τετάρτη - 4/8/2021
ΣΥΡΟΣ 39°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 34°C
ΠΑΡΟΣ 35°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 38°C
ΝΑΞΟΣ 36°C
ΙΟΣ 35°C
ΤΗΝΟΣ 37°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 40°C