Καιρός
Παρασκευή - 19/10/2018
ΧΑΛΚΙΔΑ 23°C
ΑΙΔΗΨΟΣ 22°C
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 18°C
Σάββατο - 20/10/2018
ΧΑΛΚΙΔΑ 23°C
ΑΙΔΗΨΟΣ 24°C
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 20°C
Κυριακή - 21/10/2018
ΧΑΛΚΙΔΑ 21°C
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 18°C
Δευτέρα - 22/10/2018
ΧΑΛΚΙΔΑ 17°C
ΣΤΕΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 16°C
Τρίτη - 23/10/2018
ΧΑΛΚΙΔΑ 14°C