Καιρός
Παρασκευή - 14/8/2020
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 32°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 32°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 33°C
ΛΑΡΙΣΑ 37°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 30°C