Καιρός
Παρασκευή - 21/7/2017
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 31°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 34°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 32°C
Σάββατο - 22/7/2017
ΔΡΑΜΑ 36°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 35°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 36°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Κυριακή - 23/7/2017
ΔΡΑΜΑ 39°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 32°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Δευτέρα - 24/7/2017
ΔΡΑΜΑ 37°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 32°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 36°C
Τρίτη - 25/7/2017
ΔΡΑΜΑ 37°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 33°C
Τετάρτη - 26/7/2017
ΔΡΑΜΑ 35°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 34°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 33°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 36°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C