Καιρός
Κυριακή - 3/12/2023
ΔΡΑΜΑ 14°C
ΚΑΒΑΛΑ 16°C
ΞΑΝΘΗ 16°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18°C
Δευτέρα - 4/12/2023
ΔΡΑΜΑ 7°C
ΚΑΒΑΛΑ 8°C
ΞΑΝΘΗ 5°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 6°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 6°C
Τρίτη - 5/12/2023
ΔΡΑΜΑ 8°C
ΚΑΒΑΛΑ 9°C
ΞΑΝΘΗ 9°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 9°C
Τετάρτη - 6/12/2023
ΔΡΑΜΑ 7°C
ΚΑΒΑΛΑ 8°C
ΞΑΝΘΗ 7°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 9°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 10°C
Πέμπτη - 7/12/2023
ΔΡΑΜΑ 9°C
ΚΑΒΑΛΑ 11°C
ΞΑΝΘΗ 8°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 10°C
Παρασκευή - 8/12/2023
ΔΡΑΜΑ 6°C
ΚΑΒΑΛΑ 8°C
ΞΑΝΘΗ 7°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 9°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 8°C
Σάββατο - 9/12/2023
ΔΡΑΜΑ 6°C
ΚΑΒΑΛΑ 8°C
ΞΑΝΘΗ 7°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 9°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 10°C