Καιρός
Τρίτη - 30/5/2017
ΔΡΑΜΑ 27°C
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
Τετάρτη - 31/5/2017
ΔΡΑΜΑ 30°C
ΚΑΒΑΛΑ 25°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Πέμπτη - 1/6/2017
ΔΡΑΜΑ 32°C
ΚΑΒΑΛΑ 27°C
ΞΑΝΘΗ 28°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 26°C
Παρασκευή - 2/6/2017
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 28°C
ΞΑΝΘΗ 30°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29°C
Σάββατο - 3/6/2017
ΔΡΑΜΑ 29°C
ΚΑΒΑΛΑ 28°C
ΞΑΝΘΗ 30°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 29°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29°C
Κυριακή - 4/6/2017
ΔΡΑΜΑ 30°C
ΚΑΒΑΛΑ 28°C
ΞΑΝΘΗ 30°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C