Καιρός
Πέμπτη - 13/8/2020
ΔΡΑΜΑ 32°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 32°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Παρασκευή - 14/8/2020
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 30°C
ΞΑΝΘΗ 32°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Σάββατο - 15/8/2020
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 31°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 32°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Κυριακή - 16/8/2020
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 35°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 35°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 33°C
Δευτέρα - 17/8/2020
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 30°C
ΞΑΝΘΗ 35°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 34°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 33°C
Τρίτη - 18/8/2020
ΔΡΑΜΑ 35°C
ΚΑΒΑΛΑ 30°C
ΞΑΝΘΗ 31°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C