Καιρός
Παρασκευή - 24/5/2019
ΔΡΑΜΑ 20°C
ΚΑΒΑΛΑ 18°C
ΞΑΝΘΗ 22°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
Σάββατο - 25/5/2019
ΔΡΑΜΑ 27°C
ΚΑΒΑΛΑ 23°C
ΞΑΝΘΗ 24°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
Κυριακή - 26/5/2019
ΔΡΑΜΑ 27°C
ΚΑΒΑΛΑ 25°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 25°C
Δευτέρα - 27/5/2019
ΔΡΑΜΑ 25°C
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΞΑΝΘΗ 27°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 28°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 28°C
Τρίτη - 28/5/2019
ΔΡΑΜΑ 29°C
ΚΑΒΑΛΑ 26°C
ΞΑΝΘΗ 26°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 26°C