Καιρός
Πέμπτη - 8/6/2023
ΔΡΑΜΑ 23°C
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΞΑΝΘΗ 23°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Παρασκευή - 9/6/2023
ΔΡΑΜΑ 24°C
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΞΑΝΘΗ 24°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Σάββατο - 10/6/2023
ΔΡΑΜΑ 23°C
ΚΑΒΑΛΑ 25°C
ΞΑΝΘΗ 23°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Κυριακή - 11/6/2023
ΔΡΑΜΑ 18°C
ΚΑΒΑΛΑ 19°C
ΞΑΝΘΗ 20°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Δευτέρα - 12/6/2023
ΔΡΑΜΑ 22°C
ΚΑΒΑΛΑ 23°C
ΞΑΝΘΗ 23°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 25°C
Τρίτη - 13/6/2023
ΔΡΑΜΑ 22°C
ΚΑΒΑΛΑ 23°C
ΞΑΝΘΗ 22°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
Τετάρτη - 14/6/2023
ΔΡΑΜΑ 20°C
ΚΑΒΑΛΑ 21°C
ΞΑΝΘΗ 21°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C