Καιρός
Τρίτη - 11/12/2018
ΔΡΑΜΑ 6°C
ΚΑΒΑΛΑ 8°C
ΞΑΝΘΗ 4°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 6°C
Τετάρτη - 12/12/2018
ΔΡΑΜΑ 6°C
ΚΑΒΑΛΑ 8°C
ΞΑΝΘΗ 7°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 8°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 8°C
Πέμπτη - 13/12/2018
ΔΡΑΜΑ 4°C
ΚΑΒΑΛΑ 9°C
ΞΑΝΘΗ 8°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 9°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 8°C
Παρασκευή - 14/12/2018
ΔΡΑΜΑ 6°C
ΚΑΒΑΛΑ 9°C
ΞΑΝΘΗ 9°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 8°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 8°C
Σάββατο - 15/12/2018
ΚΑΒΑΛΑ 8°C
ΞΑΝΘΗ 8°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 8°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 7°C