Καιρός
Τρίτη - 19/10/2021
ΔΡΑΜΑ 18°C
ΚΑΒΑΛΑ 17°C
ΞΑΝΘΗ 19°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 19°C
Τετάρτη - 20/10/2021
ΔΡΑΜΑ 17°C
ΚΑΒΑΛΑ 16°C
ΞΑΝΘΗ 17°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 19°C
Πέμπτη - 21/10/2021
ΔΡΑΜΑ 18°C
ΚΑΒΑΛΑ 17°C
ΞΑΝΘΗ 17°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18°C
Παρασκευή - 22/10/2021
ΔΡΑΜΑ 19°C
ΚΑΒΑΛΑ 18°C
ΞΑΝΘΗ 19°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 19°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20°C
Σάββατο - 23/10/2021
ΚΑΒΑΛΑ 18°C
ΞΑΝΘΗ 20°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 20°C