Καιρός
Δευτέρα - 25/9/2017
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΚΑΒΑΛΑ 27°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 25°C
Τρίτη - 26/9/2017
ΔΡΑΜΑ 28°C
ΚΑΒΑΛΑ 26°C
ΞΑΝΘΗ 26°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 28°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 22°C
Τετάρτη - 27/9/2017
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΚΑΒΑΛΑ 25°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 25°C
Πέμπτη - 28/9/2017
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΞΑΝΘΗ 21°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 22°C
Παρασκευή - 29/9/2017
ΔΡΑΜΑ 23°C
ΚΑΒΑΛΑ 22°C
ΞΑΝΘΗ 19°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 19°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C