Καιρός
Παρασκευή - 17/8/2018
ΔΡΑΜΑ 36°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 35°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 36°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 35°C
Σάββατο - 18/8/2018
ΔΡΑΜΑ 37°C
ΚΑΒΑΛΑ 36°C
ΞΑΝΘΗ 36°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 37°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 35°C
Κυριακή - 19/8/2018
ΔΡΑΜΑ 37°C
ΚΑΒΑΛΑ 36°C
ΞΑΝΘΗ 36°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 37°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 35°C
Δευτέρα - 20/8/2018
ΔΡΑΜΑ 36°C
ΚΑΒΑΛΑ 34°C
ΞΑΝΘΗ 34°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 35°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Τρίτη - 21/8/2018
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 32°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 34°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 32°C
Τετάρτη - 22/8/2018
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 34°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 34°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29°C