Καιρός
Κυριακή - 29/3/2020
ΔΡΑΜΑ 15°C
ΚΑΒΑΛΑ 15°C
ΞΑΝΘΗ 16°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15°C
Δευτέρα - 30/3/2020
ΔΡΑΜΑ 17°C
ΚΑΒΑΛΑ 15°C
ΞΑΝΘΗ 17°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15°C
Τρίτη - 31/3/2020
ΔΡΑΜΑ 14°C
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΞΑΝΘΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 13°C
Τετάρτη - 1/4/2020
ΔΡΑΜΑ 5°C
ΚΑΒΑΛΑ 9°C
ΞΑΝΘΗ 9°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 11°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 11°C
Πέμπτη - 2/4/2020
ΔΡΑΜΑ 12°C
ΚΑΒΑΛΑ 10°C
ΞΑΝΘΗ 10°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 9°C