Καιρός
Πέμπτη - 7/7/2022
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 33°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Παρασκευή - 8/7/2022
ΔΡΑΜΑ 32°C
ΚΑΒΑΛΑ 31°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 33°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Σάββατο - 9/7/2022
ΔΡΑΜΑ 30°C
ΚΑΒΑΛΑ 30°C
ΞΑΝΘΗ 32°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 33°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Κυριακή - 10/7/2022
ΔΡΑΜΑ 31°C
ΚΑΒΑΛΑ 28°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 34°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 35°C
Δευτέρα - 11/7/2022
ΔΡΑΜΑ 31°C
ΚΑΒΑΛΑ 30°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 29°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 35°C