Καιρός
Δευτέρα - 22/7/2019
ΔΡΑΜΑ 34°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 34°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 35°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Τρίτη - 23/7/2019
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 33°C
Τετάρτη - 24/7/2019
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΞΑΝΘΗ 29°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 30°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 30°C
Πέμπτη - 25/7/2019
ΔΡΑΜΑ 31°C
ΚΑΒΑΛΑ 31°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 33°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 33°C
Παρασκευή - 26/7/2019
ΔΡΑΜΑ 33°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 33°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 35°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C
Σάββατο - 27/7/2019
ΔΡΑΜΑ 32°C
ΚΑΒΑΛΑ 32°C
ΞΑΝΘΗ 34°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 35°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 34°C