Καιρός
Τετάρτη - 27/5/2020
ΔΡΑΜΑ 21°C
ΚΑΒΑΛΑ 20°C
ΞΑΝΘΗ 22°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 21°C
Πέμπτη - 28/5/2020
ΔΡΑΜΑ 20°C
ΚΑΒΑΛΑ 20°C
ΞΑΝΘΗ 17°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 18°C
Παρασκευή - 29/5/2020
ΔΡΑΜΑ 21°C
ΚΑΒΑΛΑ 21°C
ΞΑΝΘΗ 21°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 21°C
Σάββατο - 30/5/2020
ΔΡΑΜΑ 18°C
ΚΑΒΑΛΑ 20°C
ΞΑΝΘΗ 20°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 21°C
Κυριακή - 31/5/2020
ΔΡΑΜΑ 22°C
ΚΑΒΑΛΑ 21°C
ΞΑΝΘΗ 21°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 21°C
Δευτέρα - 1/6/2020
ΔΡΑΜΑ 21°C
ΚΑΒΑΛΑ 21°C
ΞΑΝΘΗ 20°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 22°C