Καιρός
Πέμπτη - 29/10/2020
ΔΡΑΜΑ 22°C
ΚΑΒΑΛΑ 22°C
ΞΑΝΘΗ 21°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 19°C
Παρασκευή - 30/10/2020
ΔΡΑΜΑ 20°C
ΚΑΒΑΛΑ 19°C
ΞΑΝΘΗ 20°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 16°C
Σάββατο - 31/10/2020
ΔΡΑΜΑ 18°C
ΚΑΒΑΛΑ 19°C
ΞΑΝΘΗ 18°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 17°C
Κυριακή - 1/11/2020
ΔΡΑΜΑ 19°C
ΚΑΒΑΛΑ 16°C
ΞΑΝΘΗ 19°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 17°C
Δευτέρα - 2/11/2020
ΚΑΒΑΛΑ 18°C
ΞΑΝΘΗ 18°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 17°C
Τρίτη - 3/11/2020
ΔΡΑΜΑ 18°C
ΚΑΒΑΛΑ 18°C
ΞΑΝΘΗ 18°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 18°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 17°C