Καιρός
Δευτέρα - 23/4/2018
ΔΡΑΜΑ 30°C
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
Τρίτη - 24/4/2018
ΔΡΑΜΑ 31°C
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Τετάρτη - 25/4/2018
ΔΡΑΜΑ 32°C
ΚΑΒΑΛΑ 26°C
ΞΑΝΘΗ 27°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 27°C
Πέμπτη - 26/4/2018
ΔΡΑΜΑ 31°C
ΚΑΒΑΛΑ 27°C
ΞΑΝΘΗ 28°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 27°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 28°C
Παρασκευή - 27/4/2018
ΔΡΑΜΑ 32°C
ΚΑΒΑΛΑ 26°C
ΞΑΝΘΗ 27°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 28°C
Σάββατο - 28/4/2018
ΔΡΑΜΑ 31°C
ΚΑΒΑΛΑ 26°C
ΞΑΝΘΗ 29°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 30°C