Καιρός
Κυριακή - 24/1/2021
ΔΡΑΜΑ 12°C
ΚΑΒΑΛΑ 13°C
ΞΑΝΘΗ 13°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15°C
Δευτέρα - 25/1/2021
ΔΡΑΜΑ 14°C
ΚΑΒΑΛΑ 15°C
ΞΑΝΘΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15°C
Τρίτη - 26/1/2021
ΔΡΑΜΑ 9°C
ΚΑΒΑΛΑ 10°C
ΞΑΝΘΗ 9°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 9°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 12°C
Τετάρτη - 27/1/2021
ΔΡΑΜΑ 6°C
ΚΑΒΑΛΑ 7°C
ΞΑΝΘΗ 7°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 7°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 7°C
Πέμπτη - 28/1/2021
ΔΡΑΜΑ 7°C
ΚΑΒΑΛΑ 8°C
ΞΑΝΘΗ 8°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 8°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 9°C