Καιρός
Παρασκευή - 19/10/2018
ΔΡΑΜΑ 25°C
ΚΑΒΑΛΑ 22°C
ΞΑΝΘΗ 24°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Σάββατο - 20/10/2018
ΔΡΑΜΑ 21°C
ΚΑΒΑΛΑ 18°C
ΞΑΝΘΗ 19°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
Κυριακή - 21/10/2018
ΔΡΑΜΑ 23°C
ΚΑΒΑΛΑ 22°C
ΞΑΝΘΗ 22°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 22°C
Δευτέρα - 22/10/2018
ΔΡΑΜΑ 15°C
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΞΑΝΘΗ 14°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 12°C
Τρίτη - 23/10/2018
ΔΡΑΜΑ 12°C
ΚΑΒΑΛΑ 11°C
ΞΑΝΘΗ 12°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 10°C