Καιρός
Τρίτη - 21/11/2017
ΔΡΑΜΑ 11°C
ΚΑΒΑΛΑ 11°C
ΞΑΝΘΗ 10°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 11°C
Τετάρτη - 22/11/2017
ΔΡΑΜΑ 15°C
ΚΑΒΑΛΑ 13°C
ΞΑΝΘΗ 13°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
Πέμπτη - 23/11/2017
ΔΡΑΜΑ 15°C
ΚΑΒΑΛΑ 16°C
ΞΑΝΘΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15°C
Παρασκευή - 24/11/2017
ΚΑΒΑΛΑ 16°C
ΞΑΝΘΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15°C
Παρασκευή - 9/2/2018
ΚΑΒΑΛΑ 10°C