Καιρός
Σάββατο - 10/12/2022
ΔΡΑΜΑ 13°C
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΞΑΝΘΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 16°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 17°C
Κυριακή - 11/12/2022
ΔΡΑΜΑ 16°C
ΚΑΒΑΛΑ 16°C
ΞΑΝΘΗ 15°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 15°C
Δευτέρα - 12/12/2022
ΔΡΑΜΑ 12°C
ΚΑΒΑΛΑ 13°C
ΞΑΝΘΗ 13°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
Τρίτη - 13/12/2022
ΔΡΑΜΑ 9°C
ΚΑΒΑΛΑ 9°C
ΞΑΝΘΗ 10°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 9°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 10°C
Τετάρτη - 14/12/2022
ΔΡΑΜΑ 7°C
ΚΑΒΑΛΑ 8°C
ΞΑΝΘΗ 8°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 8°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 9°C