Καιρός
Σάββατο - 25/11/2017
ΔΡΑΜΑ 14°C
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΞΑΝΘΗ 14°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
Κυριακή - 26/11/2017
ΔΡΑΜΑ 14°C
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΞΑΝΘΗ 14°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
Δευτέρα - 27/11/2017
ΔΡΑΜΑ 11°C
ΚΑΒΑΛΑ 12°C
ΞΑΝΘΗ 12°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 13°C
Τρίτη - 28/11/2017
ΔΡΑΜΑ 12°C
ΚΑΒΑΛΑ 11°C
ΞΑΝΘΗ 9°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 7°C
Τετάρτη - 29/11/2017
ΔΡΑΜΑ 11°C
ΚΑΒΑΛΑ 9°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 10°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 9°C