Καιρός
Παρασκευή - 30/7/2021
ΔΡΑΜΑ 40°C
ΚΑΒΑΛΑ 34°C
ΞΑΝΘΗ 37°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 36°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 37°C
Σάββατο - 31/7/2021
ΔΡΑΜΑ 40°C
ΚΑΒΑΛΑ 36°C
ΞΑΝΘΗ 38°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 38°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 39°C
Κυριακή - 1/8/2021
ΔΡΑΜΑ 40°C
ΚΑΒΑΛΑ 36°C
ΞΑΝΘΗ 39°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 39°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 40°C
Δευτέρα - 2/8/2021
ΔΡΑΜΑ 42°C
ΚΑΒΑΛΑ 35°C
ΞΑΝΘΗ 39°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 38°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 39°C
Τρίτη - 3/8/2021
ΔΡΑΜΑ 40°C
ΚΑΒΑΛΑ 37°C
ΞΑΝΘΗ 39°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 40°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 41°C
Τετάρτη - 4/8/2021
ΔΡΑΜΑ 39°C
ΚΑΒΑΛΑ 35°C
ΞΑΝΘΗ 37°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 37°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 37°C