Καιρός
Σάββατο - 12/6/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 23°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25°C
ΑΣΤΡΟΣ 27°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 19°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 28°C
Κυριακή - 13/6/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 22°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 24°C
ΑΣΤΡΟΣ 27°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 19°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 27°C
Δευτέρα - 14/6/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 27°C
ΑΣΤΡΟΣ 29°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 16°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 26°C
Τρίτη - 15/6/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 21°C
ΑΣΤΡΟΣ 26°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 21°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 22°C
Τετάρτη - 16/6/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 23°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 24°C
ΑΣΤΡΟΣ 26°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 20°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 21°C
Πέμπτη - 17/6/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 26°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 27°C
ΑΣΤΡΟΣ 30°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 24°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 29°C