Καιρός
Πέμπτη - 18/7/2024
ΤΡΙΠΟΛΗ 35°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 38°C
ΑΣΤΡΟΣ 38°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 36°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 36°C
Παρασκευή - 19/7/2024
ΤΡΙΠΟΛΗ 34°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 37°C
ΑΣΤΡΟΣ 38°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 35°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 34°C
Σάββατο - 20/7/2024
ΤΡΙΠΟΛΗ 32°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 32°C
ΑΣΤΡΟΣ 38°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 31°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 36°C
Κυριακή - 21/7/2024
ΤΡΙΠΟΛΗ 35°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 37°C
ΑΣΤΡΟΣ 34°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 36°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 35°C
Δευτέρα - 22/7/2024
ΤΡΙΠΟΛΗ 32°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 36°C
ΑΣΤΡΟΣ 34°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 32°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 33°C
Τρίτη - 23/7/2024
ΤΡΙΠΟΛΗ 31°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 31°C
ΑΣΤΡΟΣ 36°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 32°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 34°C