Καιρός
Πέμπτη - 30/11/2023
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 14°C
ΑΣΤΡΟΣ 17°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 13°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 18°C
Παρασκευή - 1/12/2023
ΤΡΙΠΟΛΗ 15°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 16°C
ΑΣΤΡΟΣ 19°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 15°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 19°C
Σάββατο - 2/12/2023
ΤΡΙΠΟΛΗ 15°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 17°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 16°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 19°C
Κυριακή - 3/12/2023
ΤΡΙΠΟΛΗ 15°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 16°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 15°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 19°C
Δευτέρα - 4/12/2023
ΤΡΙΠΟΛΗ 12°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 13°C
ΑΣΤΡΟΣ 17°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 12°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 18°C
Τρίτη - 5/12/2023
ΤΡΙΠΟΛΗ 9°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 10°C
ΑΣΤΡΟΣ 12°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 8°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 14°C
Τετάρτη - 6/12/2023
ΤΡΙΠΟΛΗ 9°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 11°C
ΑΣΤΡΟΣ 12°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 10°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 13°C