Καιρός
Δευτέρα - 11/12/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 9°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 11°C
ΑΣΤΡΟΣ 15°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 8°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 15°C
Τρίτη - 12/12/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 11°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 9°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 17°C
Τετάρτη - 13/12/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 14°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 15°C
ΑΣΤΡΟΣ 20°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 10°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 18°C
Πέμπτη - 14/12/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 14°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 9°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 16°C
Παρασκευή - 15/12/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 13°C
ΑΣΤΡΟΣ 16°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 16°C
Σάββατο - 16/12/2017
ΤΡΙΠΟΛΗ 14°C