Καιρός
Κυριακή - 22/5/2022
ΤΡΙΠΟΛΗ 27°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 26°C
ΑΣΤΡΟΣ 30°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 24°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 29°C
Δευτέρα - 23/5/2022
ΤΡΙΠΟΛΗ 27°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 27°C
ΑΣΤΡΟΣ 32°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 25°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 30°C
Τρίτη - 24/5/2022
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 31°C
ΑΣΤΡΟΣ 31°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 28°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 32°C
Τετάρτη - 25/5/2022
ΤΡΙΠΟΛΗ 31°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 32°C
ΑΣΤΡΟΣ 31°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 29°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 30°C
Πέμπτη - 26/5/2022
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 33°C
ΑΣΤΡΟΣ 33°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 30°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 30°C