Καιρός
Κυριακή - 11/4/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 16°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 17°C
ΑΣΤΡΟΣ 16°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 14°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 15°C
Δευτέρα - 12/4/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 18°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 17°C
ΑΣΤΡΟΣ 17°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 15°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 16°C
Τρίτη - 13/4/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 21°C
ΑΣΤΡΟΣ 20°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 17°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 21°C
Τετάρτη - 14/4/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 19°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20°C
ΑΣΤΡΟΣ 26°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 15°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 20°C
Πέμπτη - 15/4/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 19°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 19°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 16°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 16°C