Καιρός
Σάββατο - 10/12/2022
ΤΡΙΠΟΛΗ 16°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 15°C
ΑΣΤΡΟΣ 19°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 13°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 18°C
Κυριακή - 11/12/2022
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 14°C
ΑΣΤΡΟΣ 19°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 11°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 17°C
Δευτέρα - 12/12/2022
ΤΡΙΠΟΛΗ 10°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 11°C
ΑΣΤΡΟΣ 17°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 6°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 15°C
Τρίτη - 13/12/2022
ΤΡΙΠΟΛΗ 9°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 10°C
ΑΣΤΡΟΣ 16°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 7°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 16°C
Τετάρτη - 14/12/2022
ΤΡΙΠΟΛΗ 10°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 9°C
ΑΣΤΡΟΣ 14°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 7°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 14°C