Καιρός
Τρίτη - 30/11/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 7°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 8°C
ΑΣΤΡΟΣ 13°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 3°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 13°C
Τετάρτη - 1/12/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 8°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 10°C
ΑΣΤΡΟΣ 16°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 6°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 15°C
Πέμπτη - 2/12/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 11°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 13°C
ΑΣΤΡΟΣ 17°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 8°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 16°C
Παρασκευή - 3/12/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 12°C
ΑΣΤΡΟΣ 19°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 10°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 19°C
Σάββατο - 4/12/2021
ΤΡΙΠΟΛΗ 9°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 10°C
ΑΣΤΡΟΣ 16°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 6°C
ΛΕΩΝΙΔΙΟ 15°C