Καιρός
Παρασκευή - 15/12/2017
ΒΟΛΟΣ 18°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 18°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 18°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 13°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 16°C
Σάββατο - 16/12/2017
ΒΟΛΟΣ 17°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 17°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 18°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 16°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 18°C
Κυριακή - 17/12/2017
ΒΟΛΟΣ 16°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 16°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 16°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 14°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 14°C
Δευτέρα - 18/12/2017
ΒΟΛΟΣ 10°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 10°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 10°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 6°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 8°C
Τρίτη - 19/12/2017
ΒΟΛΟΣ 9°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 9°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 9°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 8°C
Τετάρτη - 20/12/2017
ΒΟΛΟΣ 8°C
Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ 9°C
ΑΛΜΥΡΟΣ 8°C
ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ 6°C
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ 7°C