Καιρός
Τρίτη - 25/9/2018
ΡΟΔΟΣ 29°C
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 26°C
ΚΡΕΜΑΣΤΗ 29°C
Τετάρτη - 26/9/2018
ΡΟΔΟΣ 29°C
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 22°C
ΚΡΕΜΑΣΤΗ 27°C
Πέμπτη - 27/9/2018
ΡΟΔΟΣ 27°C
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 24°C
Παρασκευή - 28/9/2018
ΡΟΔΟΣ 26°C
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 25°C
Σάββατο - 29/9/2018
ΡΟΔΟΣ 29°C
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 26°C
Κυριακή - 30/9/2018
ΡΟΔΟΣ 27°C
ΚΑΡΠΑΘΟΣ 26°C