Καιρός
Σάββατο - 25/11/2017
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 14°C
ΞΑΝΘΗ 14°C
ΔΡΑΜΑ 14°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 18°C
Κυριακή - 26/11/2017
ΚΑΒΑΛΑ 14°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 14°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 15°C
ΞΑΝΘΗ 14°C
ΔΡΑΜΑ 14°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 17°C
Δευτέρα - 27/11/2017
ΚΑΒΑΛΑ 12°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 13°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 13°C
ΞΑΝΘΗ 12°C
ΔΡΑΜΑ 11°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 16°C