Καιρός
Τετάρτη - 26/9/2018
ΚΑΒΑΛΑ 20°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 19°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 20°C
ΞΑΝΘΗ 19°C
ΔΡΑΜΑ 21°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 20°C
Παρασκευή - 28/9/2018
ΚΑΒΑΛΑ 23°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΞΑΝΘΗ 22°C
ΔΡΑΜΑ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
Σάββατο - 29/9/2018
ΚΑΒΑΛΑ 22°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23°C
ΞΑΝΘΗ 24°C
ΔΡΑΜΑ 25°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C
Κυριακή - 30/9/2018
ΚΑΒΑΛΑ 26°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 24°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 24°C
ΞΑΝΘΗ 23°C
ΔΡΑΜΑ 27°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 23°C