Καιρός
Δευτέρα - 23/4/2018
ΚΑΒΑΛΑ 24°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 22°C
ΞΑΝΘΗ 25°C
ΔΡΑΜΑ 30°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
Τετάρτη - 25/4/2018
ΚΑΒΑΛΑ 26°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 27°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 25°C
ΞΑΝΘΗ 27°C
ΔΡΑΜΑ 32°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
Παρασκευή - 27/4/2018
ΚΑΒΑΛΑ 26°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 28°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 26°C
ΞΑΝΘΗ 27°C
ΔΡΑΜΑ 32°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 30°C
Σάββατο - 28/4/2018
ΚΑΒΑΛΑ 26°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 30°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 31°C
ΞΑΝΘΗ 29°C
ΔΡΑΜΑ 31°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 29°C