Καιρός
Παρασκευή - 22/2/2019
ΚΑΒΑΛΑ 13°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 11°C
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 12°C
ΞΑΝΘΗ 12°C
ΔΡΑΜΑ 12°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 16°C