Καιρός
Δευτέρα - 16/7/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
ΑΝΔΡΟΣ 30°C
ΙΟΣ 31°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 34°C
ΚΥΘΝΟΣ 34°C
ΠΑΡΟΣ 31°C
ΣΕΡΙΦΟΣ 33°C
ΣΙΦΝΟΣ 33°C
ΣΥΡΟΣ 32°C
Τρίτη - 17/7/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
ΑΝΔΡΟΣ 36°C
ΙΟΣ 33°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 32°C
ΠΑΡΟΣ 34°C
ΣΕΡΙΦΟΣ 33°C
ΣΙΦΝΟΣ 33°C
ΣΥΡΟΣ 32°C
Τετάρτη - 18/7/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 34°C
ΑΝΔΡΟΣ 29°C
ΙΟΣ 31°C
ΠΑΡΟΣ 31°C
ΣΙΦΝΟΣ 32°C
ΣΥΡΟΣ 31°C
Πέμπτη - 19/7/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 35°C
ΑΝΔΡΟΣ 30°C
ΙΟΣ 32°C
ΣΥΡΟΣ 31°C
Παρασκευή - 20/7/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 34°C
Σάββατο - 21/7/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 37°C