Καιρός
Τετάρτη - 24/1/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 10°C
ΑΝΔΡΟΣ 8°C
ΙΟΣ 11°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 11°C
ΚΥΘΝΟΣ 12°C
ΜΗΛΟΣ 11°C
ΜΥΚΟΝΟΣ 10°C
ΠΑΡΟΣ 10°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 12°C
ΣΕΡΙΦΟΣ 11°C
ΣΙΦΝΟΣ 11°C
ΣΥΡΟΣ 11°C
ΤΗΝΟΣ 11°C
Πέμπτη - 25/1/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 9°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 8°C
ΚΥΘΝΟΣ 9°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 8°C
Παρασκευή - 26/1/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 9°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 9°C
ΚΥΘΝΟΣ 10°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 9°C
Κυριακή - 28/1/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 12°C
ΑΜΟΡΓΟΣ 11°C
ΙΟΣ 10°C
ΚΕΑ - ΤΖΙΑ 11°C
ΜΗΛΟΣ 11°C
ΠΑΡΟΣ 10°C
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 12°C
ΣΙΦΝΟΣ 11°C
ΤΗΝΟΣ 10°C