Καιρός
Δευτέρα - 11/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 14°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 13°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 12°C
Τρίτη - 12/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 17°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 16°C
Τετάρτη - 13/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 18°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 16°C
Πέμπτη - 14/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 17°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 14°C
Παρασκευή - 15/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 16°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 14°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 15°C
Σάββατο - 16/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 17°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16°C
ΚΕΡΚΥΡΑ 16°C