Καιρός
Τετάρτη - 30/9/2020
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 22°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 18°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 23°C
ΑΣΤΡΟΣ 24°C
Πέμπτη - 1/10/2020
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 22°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 19°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 23°C
ΑΣΤΡΟΣ 24°C
Παρασκευή - 2/10/2020
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 25°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 26°C
ΑΣΤΡΟΣ 23°C
Σάββατο - 3/10/2020
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 28°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 26°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 29°C
ΑΣΤΡΟΣ 24°C
Κυριακή - 4/10/2020
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 30°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 32°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 29°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 33°C
ΑΣΤΡΟΣ 26°C