Καιρός
Κυριακή - 3/12/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 19°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 15°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 16°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 17°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
Δευτέρα - 4/12/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 15°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 12°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 13°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 14°C
ΑΣΤΡΟΣ 15°C
Τετάρτη - 6/12/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 16°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 9°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 10°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 11°C
ΑΣΤΡΟΣ 14°C
Πέμπτη - 7/12/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 15°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 10°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 10°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 11°C
ΑΣΤΡΟΣ 14°C
Παρασκευή - 8/12/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 12°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 9°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 9°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 10°C
ΑΣΤΡΟΣ 12°C
Σάββατο - 9/12/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 13°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 9°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 10°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 11°C
ΑΣΤΡΟΣ 12°C