Καιρός
Τετάρτη - 22/9/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 29°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 26°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 24°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 26°C
ΑΣΤΡΟΣ 27°C
Πέμπτη - 23/9/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 20°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 23°C
ΑΣΤΡΟΣ 23°C
Παρασκευή - 24/9/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 24°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 23°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 23°C
ΑΣΤΡΟΣ 24°C
Σάββατο - 25/9/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 29°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 27°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 26°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 29°C
ΑΣΤΡΟΣ 28°C
Κυριακή - 26/9/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 29°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 28°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 30°C
ΑΣΤΡΟΣ 31°C