Καιρός
Πέμπτη - 18/7/2024
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 38°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 35°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 36°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 38°C
ΑΣΤΡΟΣ 38°C
Παρασκευή - 19/7/2024
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 37°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 34°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 35°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 37°C
ΑΣΤΡΟΣ 38°C
Σάββατο - 20/7/2024
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 37°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 32°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 31°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 32°C
ΑΣΤΡΟΣ 38°C
Κυριακή - 21/7/2024
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 38°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 35°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 36°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 37°C
ΑΣΤΡΟΣ 34°C
Δευτέρα - 22/7/2024
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 37°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 32°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 32°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 36°C
ΑΣΤΡΟΣ 34°C