Καιρός
Τετάρτη - 31/5/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 22°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 21°C
ΑΣΤΡΟΣ 21°C
Πέμπτη - 1/6/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 21°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 23°C
ΑΣΤΡΟΣ 23°C
Παρασκευή - 2/6/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 19°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 19°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 21°C
ΑΣΤΡΟΣ 22°C
Σάββατο - 3/6/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 21°C
ΑΣΤΡΟΣ 23°C
Κυριακή - 4/6/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 24°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 22°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22°C
ΑΣΤΡΟΣ 23°C