Καιρός
Πέμπτη - 7/7/2022
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 30°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 33°C
ΑΣΤΡΟΣ 35°C
Παρασκευή - 8/7/2022
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 33°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 30°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 34°C
ΑΣΤΡΟΣ 32°C
Σάββατο - 9/7/2022
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 22°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20°C
ΑΣΤΡΟΣ 29°C
Κυριακή - 10/7/2022
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 25°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 24°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 27°C
ΑΣΤΡΟΣ 29°C
Δευτέρα - 11/7/2022
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 34°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 24°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 28°C
ΑΣΤΡΟΣ 32°C