Καιρός
Παρασκευή - 10/2/2023
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 7°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 3°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 6°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 7°C
ΑΣΤΡΟΣ 5°C