Καιρός
Πέμπτη - 18/4/2024
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 21°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 15°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 15°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 16°C
ΑΣΤΡΟΣ 23°C
Παρασκευή - 19/4/2024
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 20°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 12°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 14°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
Σάββατο - 20/4/2024
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 18°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 15°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 15°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 16°C
ΑΣΤΡΟΣ 20°C
Κυριακή - 21/4/2024
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 19°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 12°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 14°C
ΑΣΤΡΟΣ 22°C
Δευτέρα - 22/4/2024
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 21°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 17°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 17°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 19°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C