Καιρός
Δευτέρα - 11/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 14°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 9°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 8°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 11°C
ΑΣΤΡΟΣ 15°C
Τετάρτη - 13/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 18°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 14°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 10°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 15°C
ΑΣΤΡΟΣ 20°C
Πέμπτη - 14/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 17°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 9°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 14°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
Παρασκευή - 15/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 16°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 13°C
ΑΣΤΡΟΣ 16°C
Σάββατο - 16/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 17°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 14°C