Καιρός
Σάββατο - 25/11/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 18°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 15°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 11°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 16°C
ΑΣΤΡΟΣ 16°C
Κυριακή - 26/11/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 17°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 10°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 15°C
ΑΣΤΡΟΣ 18°C
Δευτέρα - 27/11/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 16°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 9°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 9°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 11°C
ΑΣΤΡΟΣ 14°C
Τρίτη - 28/11/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 13°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 9°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 9°C
ΑΣΤΡΟΣ 12°C
Τετάρτη - 29/11/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 13°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 10°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 6°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 12°C
ΑΣΤΡΟΣ 14°C