Καιρός
Δευτέρα - 27/5/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 23°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 23°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 25°C
ΑΣΤΡΟΣ 24°C
Τετάρτη - 29/5/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 25°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 26°C
ΑΣΤΡΟΣ 29°C
Πέμπτη - 30/5/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 20°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 20°C
ΑΣΤΡΟΣ 27°C
Παρασκευή - 31/5/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 22°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 18°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 22°C
ΑΣΤΡΟΣ 26°C
Σάββατο - 1/6/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΛΑΓΚΑΔΙΑ 14°C
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 21°C
ΑΣΤΡΟΣ 25°C