Καιρός
Σάββατο - 16/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 18°C
ΧΑΝΙΑ 23°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 13°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 18°C
ΓΑΥΔΟΣ 15°C
Κυριακή - 17/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 17°C
ΧΑΝΙΑ 18°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 10°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 16°C
ΓΑΥΔΟΣ 15°C
Δευτέρα - 18/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 12°C
ΧΑΝΙΑ 16°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 7°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 14°C
ΓΑΥΔΟΣ 13°C
Τρίτη - 19/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 9°C
ΧΑΝΙΑ 12°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 10°C
ΓΑΥΔΟΣ 11°C
Τετάρτη - 20/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 9°C
ΧΑΝΙΑ 12°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 5°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 9°C
ΓΑΥΔΟΣ 10°C
Πέμπτη - 21/12/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 10°C
ΧΑΝΙΑ 12°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 8°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 8°C
ΓΑΥΔΟΣ 10°C