Καιρός
Πέμπτη - 7/7/2022
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΧΑΝΙΑ 34°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 30°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 36°C
ΓΑΥΔΟΣ 34°C
Παρασκευή - 8/7/2022
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 36°C
ΧΑΝΙΑ 35°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 33°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 35°C
ΓΑΥΔΟΣ 33°C
Σάββατο - 9/7/2022
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΧΑΝΙΑ 33°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 34°C
ΓΑΥΔΟΣ 27°C
Κυριακή - 10/7/2022
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΧΑΝΙΑ 29°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 25°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 34°C
ΓΑΥΔΟΣ 30°C
Δευτέρα - 11/7/2022
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 34°C
ΧΑΝΙΑ 32°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 35°C
ΓΑΥΔΟΣ 32°C