Καιρός
Δευτέρα - 27/5/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΧΑΝΙΑ 25°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 23°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 29°C
ΓΑΥΔΟΣ 24°C
Τρίτη - 28/5/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
ΧΑΝΙΑ 27°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 23°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30°C
ΓΑΥΔΟΣ 25°C
Τετάρτη - 29/5/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
ΧΑΝΙΑ 25°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 25°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 28°C
ΓΑΥΔΟΣ 23°C
Πέμπτη - 30/5/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
ΧΑΝΙΑ 27°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 20°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 29°C
ΓΑΥΔΟΣ 27°C
Παρασκευή - 31/5/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
ΧΑΝΙΑ 24°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 22°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 29°C
ΓΑΥΔΟΣ 22°C
Σάββατο - 1/6/2019
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΧΑΝΙΑ 22°C
ΤΡΙΠΟΛΗ 21°C
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 26°C
ΓΑΥΔΟΣ 19°C