Καιρός
Σάββατο - 25/11/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 18°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15°C
ΒΟΛΟΣ 14°C
ΧΑΝΙΑ 18°C
ΚΩΣ 18°C
Κυριακή - 26/11/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 17°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15°C
ΒΟΛΟΣ 15°C
ΧΑΝΙΑ 18°C
ΚΩΣ 17°C
Δευτέρα - 27/11/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 16°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8°C
ΒΟΛΟΣ 16°C
ΧΑΝΙΑ 17°C
ΚΩΣ 17°C
Τρίτη - 28/11/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 13°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9°C
ΒΟΛΟΣ 9°C
ΧΑΝΙΑ 15°C
ΚΩΣ 14°C
Τετάρτη - 29/11/2017
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 13°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11°C
ΒΟΛΟΣ 11°C
ΧΑΝΙΑ 15°C
ΚΩΣ 14°C