Καιρός
Δευτέρα - 23/4/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27°C
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24°C
ΠΑΤΡΑ 19°C
ΛΑΡΙΣΑ 29°C
ΧΑΝΙΑ 20°C
ΡΟΔΟΣ 25°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
Τετάρτη - 25/4/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30°C
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 25°C
ΠΑΤΡΑ 24°C
ΛΑΡΙΣΑ 31°C
ΧΑΝΙΑ 28°C
ΡΟΔΟΣ 27°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 27°C
Παρασκευή - 27/4/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 30°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29°C
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 26°C
ΠΑΤΡΑ 28°C
ΛΑΡΙΣΑ 31°C
ΧΑΝΙΑ 26°C
ΡΟΔΟΣ 28°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 28°C
Σάββατο - 28/4/2018
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 29°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27°C
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 27°C
ΠΑΤΡΑ 30°C
ΛΑΡΙΣΑ 29°C
ΧΑΝΙΑ 25°C
ΡΟΔΟΣ 28°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 30°C