Καιρός
Σάββατο - 16/10/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 21°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13°C
ΧΙΟΣ 19°C
ΧΑΝΙΑ 23°C
Κυριακή - 17/10/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 19°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17°C
ΧΙΟΣ 20°C
ΧΑΝΙΑ 22°C
Δευτέρα - 18/10/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 20°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18°C
ΧΙΟΣ 20°C
ΧΑΝΙΑ 22°C
Τρίτη - 19/10/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 20°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18°C
ΧΙΟΣ 20°C
ΧΑΝΙΑ 22°C
Τετάρτη - 20/10/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 21°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17°C
ΧΙΟΣ 20°C
ΧΑΝΙΑ 21°C
Πέμπτη - 21/10/2021
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 20°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18°C
ΧΙΟΣ 21°C
ΧΑΝΙΑ 23°C