Καιρός
Σάββατο - 9/6/2018
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 23°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C
Πέμπτη - 1/11/2018
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 11°C