Καιρός
Πέμπτη - 26/11/2020
ΠΑΤΡΑ 17°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 14°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 18°C
ΠΥΡΓΟΣ 16°C
Παρασκευή - 27/11/2020
ΠΑΤΡΑ 17°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 16°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 19°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C
Σάββατο - 28/11/2020
ΠΑΤΡΑ 17°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 17°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C
Κυριακή - 29/11/2020
ΠΑΤΡΑ 19°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 19°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C
Δευτέρα - 30/11/2020
ΠΑΤΡΑ 11°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 9°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 12°C
ΠΥΡΓΟΣ 17°C