Καιρός
Σάββατο - 16/1/2021
ΠΑΤΡΑ 10°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 6°C
ΠΥΡΓΟΣ 11°C
Κυριακή - 17/1/2021
ΠΑΤΡΑ 6°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 4°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 5°C
ΠΥΡΓΟΣ 7°C
Δευτέρα - 18/1/2021
ΠΑΤΡΑ 6°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 4°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 4°C
ΠΥΡΓΟΣ 7°C
Τρίτη - 19/1/2021
ΠΑΤΡΑ 8°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 5°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 6°C
ΠΥΡΓΟΣ 8°C
Τετάρτη - 20/1/2021
ΠΑΤΡΑ 8°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 6°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 7°C
ΠΥΡΓΟΣ 9°C