Καιρός
Παρασκευή - 22/11/2019
ΠΑΤΡΑ 16°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 17°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C
Σάββατο - 23/11/2019
ΠΑΤΡΑ 18°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 18°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C
Κυριακή - 24/11/2019
ΠΑΤΡΑ 19°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 16°C
ΠΥΡΓΟΣ 17°C
Δευτέρα - 25/11/2019
ΠΑΤΡΑ 16°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 15°C
ΠΥΡΓΟΣ 17°C
Τρίτη - 26/11/2019
ΠΑΤΡΑ 19°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 18°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C
Τετάρτη - 27/11/2019
ΠΑΤΡΑ 17°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 17°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C