Καιρός
Τρίτη - 21/11/2017
ΠΑΤΡΑ 12°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 13°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 13°C
ΠΥΡΓΟΣ 15°C
Τετάρτη - 22/11/2017
ΠΑΤΡΑ 14°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 15°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 16°C
ΠΥΡΓΟΣ 16°C
Πέμπτη - 23/11/2017
ΠΑΤΡΑ 16°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 17°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 17°C
ΠΥΡΓΟΣ 17°C
Παρασκευή - 24/11/2017
ΠΑΤΡΑ 17°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 18°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 18°C
ΠΥΡΓΟΣ 18°C
Τετάρτη - 3/10/2018
ΠΥΡΓΟΣ 23°C