Καιρός
Πέμπτη - 13/8/2020
ΠΑΤΡΑ 32°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 36°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 37°C
ΠΥΡΓΟΣ 32°C
Παρασκευή - 14/8/2020
ΠΑΤΡΑ 33°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 35°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 37°C
ΠΥΡΓΟΣ 31°C
Σάββατο - 15/8/2020
ΠΑΤΡΑ 34°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 37°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 38°C
ΠΥΡΓΟΣ 31°C
Κυριακή - 16/8/2020
ΠΑΤΡΑ 34°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 35°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 38°C
ΠΥΡΓΟΣ 31°C
Δευτέρα - 17/8/2020
ΠΑΤΡΑ 34°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 35°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 37°C
ΠΥΡΓΟΣ 33°C
Τρίτη - 18/8/2020
ΠΑΤΡΑ 33°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 36°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 38°C
ΠΥΡΓΟΣ 31°C