Καιρός
Παρασκευή - 24/5/2019
ΠΑΤΡΑ 21°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 23°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 25°C
ΠΥΡΓΟΣ 22°C
Σάββατο - 25/5/2019
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 24°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 26°C
ΠΥΡΓΟΣ 22°C
Κυριακή - 26/5/2019
ΠΑΤΡΑ 28°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 26°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 26°C
ΠΥΡΓΟΣ 26°C
Δευτέρα - 27/5/2019
ΠΑΤΡΑ 29°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 26°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 28°C
ΠΥΡΓΟΣ 27°C
Τρίτη - 28/5/2019
ΠΑΤΡΑ 22°C
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 26°C
ΑΓΡΙΝΙΟ 26°C
ΠΥΡΓΟΣ 21°C