Καιρός
Παρασκευή - 24/5/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
Σάββατο - 25/5/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
Κυριακή - 26/5/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 28°C
Δευτέρα - 27/5/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 26°C
Τρίτη - 28/5/2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 30°C