Καιρός
ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ
Τρίτη - 19/9/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 25°C
Τετάρτη - 20/9/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 23°C
Πέμπτη - 21/9/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 19°C
Παρασκευή - 22/9/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 18°C
Σάββατο - 23/9/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 18°C
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 26°C
Δευτέρα - 2/4/2018
Πρωί 11°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 20°C
Δευτέρα - 13/8/2018
Πρωί 27°C