Καιρός
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
Τετάρτη - 18/10/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 18°C
Πέμπτη - 19/10/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 16°C
Παρασκευή - 20/10/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 16°C
Σάββατο - 21/10/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 18°C
Κυριακή - 22/10/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 18°C
Δευτέρα - 23/10/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 17°C