Καιρός
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Τρίτη - 22/8/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 25°C
Τετάρτη - 23/8/2017
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 27°C
Πέμπτη - 24/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 27°C
Παρασκευή - 25/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 25°C
Σάββατο - 26/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 23°C
Κυριακή - 27/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 26°C
Παρασκευή - 6/4/2018
Πρωί 12°C
Τρίτη - 24/4/2018
Πρωί 11°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 17°C