Καιρός
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Πέμπτη - 19/10/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 17°C
Παρασκευή - 20/10/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 18°C
Σάββατο - 21/10/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 18°C
Κυριακή - 22/10/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 19°C
Δευτέρα - 23/10/2017
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 16°C
Τρίτη - 24/10/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 19°C
Παρασκευή - 6/4/2018
Πρωί 12°C
Τρίτη - 24/4/2018
Πρωί 11°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 17°C