Καιρός
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Τρίτη - 25/4/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 13°C
Τετάρτη - 26/4/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 14°C
Πέμπτη - 27/4/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 15°C
Παρασκευή - 28/4/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 18°C
Σάββατο - 29/4/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 17°C
Κυριακή - 30/4/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 18°C