Καιρός
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Δευτέρα - 27/3/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 13°C
Τρίτη - 28/3/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 12°C
Τετάρτη - 29/3/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 13°C
Πέμπτη - 30/3/2017
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 14°C
Παρασκευή - 31/3/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 15°C
Σάββατο - 1/4/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 14°C