Καιρός
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τρίτη - 22/8/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 24°C
Τετάρτη - 23/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 24°C
Πέμπτη - 24/8/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 24°C
Παρασκευή - 25/8/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 23°C
Σάββατο - 26/8/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 25°C
Κυριακή - 27/8/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 25°C
Τετάρτη - 2/5/2018
Πρωί 20°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 31°C
Σάββατο - 28/7/2018
Πρωί 25°C