Καιρός
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Τρίτη - 17/10/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 18°C
Τετάρτη - 18/10/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 18°C
Πέμπτη - 19/10/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 16°C
Παρασκευή - 20/10/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 16°C
Σάββατο - 21/10/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 16°C
Κυριακή - 22/10/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 16°C
Τετάρτη - 2/5/2018
Πρωί 20°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 31°C
Σάββατο - 28/7/2018
Πρωί 25°C