Καιρός
ΚΟΖΑΝΗ
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 15°C
Δευτέρα - 25/9/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 14°C
Τρίτη - 26/9/2017
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 16°C
Τετάρτη - 27/9/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 17°C
Πέμπτη - 28/9/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 14°C
Παρασκευή - 29/9/2017
Πρωί 12°C
Βράδυ 11°C
Δευτέρα - 26/3/2018
Πρωί 9°C
Τετάρτη - 25/4/2018
Πρωί 9°C
Πέμπτη - 3/5/2018
Πρωί 16°C
Πέμπτη - 7/6/2018
Πρωί 19°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 23°C
Κυριακή - 22/7/2018
Πρωί 21°C