Καιρός
ΚΟΖΑΝΗ
Τρίτη - 30/5/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 18°C
Τετάρτη - 31/5/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 20°C
Πέμπτη - 1/6/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 21°C
Παρασκευή - 2/6/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 21°C
Σάββατο - 3/6/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 21°C
Κυριακή - 4/6/2017
Πρωί 20°C
Βράδυ 21°C
Δευτέρα - 26/3/2018
Πρωί 9°C
Τετάρτη - 25/4/2018
Πρωί 9°C
Πέμπτη - 3/5/2018
Πρωί 16°C