Καιρός
ΚΟΖΑΝΗ
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 21°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 23°C
Κυριακή - 30/7/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 26°C
Δευτέρα - 31/7/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 25°C
Τρίτη - 1/8/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 22°C
Τετάρτη - 2/8/2017
Πρωί 21°C
Βράδυ 23°C
Δευτέρα - 26/3/2018
Πρωί 9°C
Τετάρτη - 25/4/2018
Πρωί 9°C
Πέμπτη - 3/5/2018
Πρωί 16°C
Πέμπτη - 7/6/2018
Πρωί 19°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 23°C
Κυριακή - 22/7/2018
Πρωί 21°C