Καιρός
ΒΟΛΟΣ
Παρασκευή - 21/7/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 22°C
Σάββατο - 22/7/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 23°C
Κυριακή - 23/7/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 25°C
Δευτέρα - 24/7/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 25°C
Τρίτη - 25/7/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 37°C
Βράδυ 29°C
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 35°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 18°C