Καιρός
ΒΟΛΟΣ
Παρασκευή - 23/6/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 24°C
Σάββατο - 24/6/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 26°C
Κυριακή - 25/6/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 25°C
Δευτέρα - 26/6/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 26°C
Τρίτη - 27/6/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 27°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 18°C