Καιρός
ΒΟΛΟΣ
Τρίτη - 19/9/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 37°C
Βράδυ 29°C
Τετάρτη - 20/9/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 23°C
Πέμπτη - 21/9/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 20°C
Παρασκευή - 22/9/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 20°C
Σάββατο - 23/9/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 19°C
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 21°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 18°C
Κυριακή - 2/9/2018
Πρωί 24°C