Καιρός
ΑΛΙΒΕΡΙ
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 26°C
Πέμπτη - 27/7/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 26°C
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 24°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 25°C
Κυριακή - 30/7/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 27°C
Δευτέρα - 31/7/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 27°C