Καιρός
ΑΛΙΒΕΡΙ
Παρασκευή - 23/6/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 25°C
Σάββατο - 24/6/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 25°C
Κυριακή - 25/6/2017
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 26°C
Δευτέρα - 26/6/2017
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 25°C
Τρίτη - 27/6/2017
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 27°C