Καιρός
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Τρίτη - 19/9/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 37°C
Βράδυ 28°C
Τετάρτη - 20/9/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 23°C
Πέμπτη - 21/9/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 20°C
Παρασκευή - 22/9/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 18°C
Σάββατο - 23/9/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 17°C
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 18°C