Καιρός
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Παρασκευή - 23/6/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 26°C
Σάββατο - 24/6/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 24°C
Κυριακή - 25/6/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 26°C
Δευτέρα - 26/6/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 26°C
Τρίτη - 27/6/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 27°C