Καιρός
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Δευτέρα - 27/3/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 9°C
Τρίτη - 28/3/2017
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 8°C
Τετάρτη - 29/3/2017
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 10°C
Πέμπτη - 30/3/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 12°C
Παρασκευή - 31/3/2017
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 11°C
Σάββατο - 1/4/2017
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 10°C