Καιρός
ΑΛΙΑΡΤΟΣ
Τρίτη - 25/4/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 15°C
Τετάρτη - 26/4/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 16°C
Πέμπτη - 27/4/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 17°C
Παρασκευή - 28/4/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 18°C
Σάββατο - 29/4/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 18°C
Κυριακή - 30/4/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 22°C