Καιρός
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 16°C
Δευτέρα - 25/9/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 15°C
Τρίτη - 26/9/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 18°C
Τετάρτη - 27/9/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 18°C
Πέμπτη - 28/9/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 18°C
Παρασκευή - 29/9/2017
Μεσημέρι 22°C
Τρίτη - 27/3/2018
Πρωί 8°C
Παρασκευή - 27/4/2018
Πρωί 12°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 25°C