Καιρός
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τρίτη - 25/7/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 23°C
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 22°C
Πέμπτη - 27/7/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 22°C
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 25°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 24°C
Τρίτη - 27/3/2018
Πρωί 8°C
Παρασκευή - 27/4/2018
Πρωί 12°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 25°C