Καιρός
ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ
Τρίτη - 25/7/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 27°C
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 26°C
Πέμπτη - 27/7/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 25°C
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 23°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 25°C