Καιρός
ΣΙΝΔΟΣ
Τετάρτη - 18/10/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 17°C
Πέμπτη - 19/10/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 16°C
Παρασκευή - 20/10/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 16°C
Σάββατο - 21/10/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 16°C
Κυριακή - 22/10/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 16°C
Δευτέρα - 23/10/2017
Πρωί 15°C