Καιρός
ΣΙΝΔΟΣ
Τρίτη - 22/8/2017
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 24°C
Τετάρτη - 23/8/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 23°C
Πέμπτη - 24/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 24°C
Παρασκευή - 25/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 23°C
Σάββατο - 26/8/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 23°C