Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Παρασκευή - 20/10/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 20°C
Σάββατο - 21/10/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 20°C
Κυριακή - 22/10/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 20°C
Δευτέρα - 23/10/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 20°C
Τρίτη - 24/10/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 18°C
Τετάρτη - 25/10/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 18°C
Παρασκευή - 25/5/2018
Πρωί 23°C
Κυριακή - 5/8/2018
Πρωί 28°C
Τετάρτη - 12/9/2018
Πρωί 26°C