Καιρός
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τρίτη - 22/8/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 25°C
Τετάρτη - 23/8/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 24°C
Πέμπτη - 24/8/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 26°C
Παρασκευή - 25/8/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 25°C
Σάββατο - 26/8/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 24°C
Κυριακή - 27/8/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 24°C
Παρασκευή - 25/5/2018
Πρωί 23°C
Κυριακή - 5/8/2018
Πρωί 28°C