Καιρός
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Δευτέρα - 24/4/2017
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 10°C
Τρίτη - 25/4/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 12°C
Τετάρτη - 26/4/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 13°C
Πέμπτη - 27/4/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 15°C
Παρασκευή - 28/4/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 16°C