Καιρός
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Πέμπτη - 23/2/2017
Πρωί 4°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 9°C
Παρασκευή - 24/2/2017
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 10°C
Σάββατο - 25/2/2017
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 13°C
Βράδυ 10°C
Κυριακή - 26/2/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 9°C
Δευτέρα - 27/2/2017
Πρωί 8°C
Μεσημέρι 14°C
Βράδυ 9°C
Τρίτη - 28/2/2017
Πρωί 7°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 10°C