Καιρός
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Κυριακή - 20/8/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 23°C
Δευτέρα - 21/8/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 24°C
Τρίτη - 22/8/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 24°C
Τετάρτη - 23/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 24°C
Πέμπτη - 24/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 25°C
Παρασκευή - 25/8/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 24°C