Καιρός
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Πέμπτη - 25/5/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 15°C
Παρασκευή - 26/5/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 14°C
Σάββατο - 27/5/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 17°C
Κυριακή - 28/5/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 17°C
Δευτέρα - 29/5/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 17°C
Τρίτη - 30/5/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 23°C