Καιρός
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Κυριακή - 25/6/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 22°C
Δευτέρα - 26/6/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 23°C
Τρίτη - 27/6/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 24°C
Τετάρτη - 28/6/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 24°C
Πέμπτη - 29/6/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 27°C
Παρασκευή - 30/6/2017
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 38°C
Βράδυ 28°C