Καιρός
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
Τετάρτη - 18/10/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 16°C
Πέμπτη - 19/10/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 15°C
Παρασκευή - 20/10/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 15°C
Σάββατο - 21/10/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 15°C
Κυριακή - 22/10/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 14°C
Δευτέρα - 23/10/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 16°C