Καιρός
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Πέμπτη - 19/10/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 18°C
Παρασκευή - 20/10/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 19°C
Σάββατο - 21/10/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 17°C
Κυριακή - 22/10/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 14°C
Δευτέρα - 23/10/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 18°C
Τρίτη - 24/10/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 14°C