Καιρός
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Τρίτη - 19/9/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 25°C
Τετάρτη - 20/9/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 20°C
Πέμπτη - 21/9/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 18°C
Παρασκευή - 22/9/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 18°C
Σάββατο - 23/9/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 18°C
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 19°C
Δευτέρα - 23/7/2018
Πρωί 29°C
Δευτέρα - 30/7/2018
Πρωί 30°C