Καιρός
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Παρασκευή - 21/7/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 27°C
Σάββατο - 22/7/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 37°C
Βράδυ 29°C
Κυριακή - 23/7/2017
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 28°C
Δευτέρα - 24/7/2017
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 28°C
Τρίτη - 25/7/2017
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 38°C
Βράδυ 28°C
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 26°C