Καιρός
ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Τρίτη - 25/7/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 21°C
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 19°C
Πέμπτη - 27/7/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 19°C
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 20°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 19°C