Καιρός
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
Τρίτη - 19/9/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 15°C
Τετάρτη - 20/9/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 14°C
Πέμπτη - 21/9/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 15°C
Βράδυ 12°C
Παρασκευή - 22/9/2017
Πρωί 11°C
Μεσημέρι 16°C
Βράδυ 12°C
Σάββατο - 23/9/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 12°C
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 21°C