Καιρός
ΑΘΩΣ
Παρασκευή - 21/7/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 24°C
Σάββατο - 22/7/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 24°C
Κυριακή - 23/7/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 25°C
Δευτέρα - 24/7/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 26°C
Τρίτη - 25/7/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 25°C
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 25°C
Δευτέρα - 4/6/2018
Μεσημέρι 23°C