Καιρός
ΑΘΩΣ
Σάββατο - 29/4/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 16°C
Κυριακή - 30/4/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 15°C
Δευτέρα - 1/5/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 15°C
Τρίτη - 2/5/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 16°C
Τετάρτη - 3/5/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 15°C
Πέμπτη - 4/5/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 26°C