Καιρός
ΑΘΩΣ
Τρίτη - 19/9/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 22°C
Τετάρτη - 20/9/2017
Πρωί 23°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 23°C
Πέμπτη - 21/9/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 20°C
Παρασκευή - 22/9/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 20°C
Σάββατο - 23/9/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 15°C
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 16°C
Δευτέρα - 4/6/2018
Μεσημέρι 23°C