Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Τρίτη - 30/5/2017
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C
Τετάρτη - 31/5/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 28°C
Βράδυ 23°C
Πέμπτη - 1/6/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 26°C
Παρασκευή - 2/6/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 27°C
Σάββατο - 3/6/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 28°C
Κυριακή - 4/6/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 25°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 22°C
Τρίτη - 29/5/2018
Πρωί 18°C