Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Κυριακή - 25/6/2017
Πρωί 32°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 31°C
Δευτέρα - 26/6/2017
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 29°C
Τρίτη - 27/6/2017
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 31°C
Τετάρτη - 28/6/2017
Πρωί 33°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 32°C
Πέμπτη - 29/6/2017
Πρωί 34°C
Μεσημέρι 39°C
Βράδυ 34°C
Παρασκευή - 30/6/2017
Πρωί 36°C
Μεσημέρι 41°C
Βράδυ 36°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 22°C
Τρίτη - 29/5/2018
Πρωί 18°C
Κυριακή - 3/6/2018
Πρωί 27°C
Σάββατο - 9/6/2018
Πρωί 23°C