Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Κυριακή - 20/8/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 30°C
Δευτέρα - 21/8/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 29°C
Τρίτη - 22/8/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 25°C
Τετάρτη - 23/8/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 26°C
Πέμπτη - 24/8/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 27°C
Παρασκευή - 25/8/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 26°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 22°C
Τρίτη - 29/5/2018
Πρωί 18°C
Κυριακή - 3/6/2018
Πρωί 27°C
Σάββατο - 9/6/2018
Πρωί 23°C
Τρίτη - 3/7/2018
Πρωί 28°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 33°C