Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Δευτέρα - 24/4/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 16°C
Τρίτη - 25/4/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 17°C
Τετάρτη - 26/4/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 17°C
Πέμπτη - 27/4/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 20°C
Παρασκευή - 28/4/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 21°C
Σάββατο - 29/4/2017
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C