Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Πέμπτη - 25/5/2017
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 22°C
Παρασκευή - 26/5/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 20°C
Σάββατο - 27/5/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 20°C
Κυριακή - 28/5/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 20°C
Δευτέρα - 29/5/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 21°C
Τρίτη - 30/5/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 24°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 22°C