Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 27°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 30°C
Κυριακή - 30/7/2017
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 32°C
Δευτέρα - 31/7/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 28°C
Τρίτη - 1/8/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 28°C
Τετάρτη - 2/8/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 29°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 22°C
Τρίτη - 29/5/2018
Πρωί 18°C
Κυριακή - 3/6/2018
Πρωί 27°C
Σάββατο - 9/6/2018
Πρωί 23°C
Τρίτη - 3/7/2018
Πρωί 28°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 33°C