Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Τρίτη - 19/9/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 37°C
Βράδυ 29°C
Τετάρτη - 20/9/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 25°C
Πέμπτη - 21/9/2017
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 22°C
Παρασκευή - 22/9/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 23°C
Σάββατο - 23/9/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 22°C
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 23°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 22°C
Τρίτη - 29/5/2018
Πρωί 18°C
Κυριακή - 3/6/2018
Πρωί 27°C
Σάββατο - 9/6/2018
Πρωί 23°C
Τρίτη - 3/7/2018
Πρωί 28°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 33°C