Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Τρίτη - 22/8/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 26°C
Τετάρτη - 23/8/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 27°C
Πέμπτη - 24/8/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 28°C
Παρασκευή - 25/8/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 26°C
Σάββατο - 26/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 26°C
Κυριακή - 27/8/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 31°C
Βράδυ 26°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 22°C
Τρίτη - 29/5/2018
Πρωί 18°C
Κυριακή - 3/6/2018
Πρωί 27°C
Σάββατο - 9/6/2018
Πρωί 23°C
Τρίτη - 3/7/2018
Πρωί 28°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 33°C