Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Τρίτη - 25/7/2017
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 32°C
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 29°C
Πέμπτη - 27/7/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 27°C
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 27°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 30°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 22°C
Τρίτη - 29/5/2018
Πρωί 18°C
Κυριακή - 3/6/2018
Πρωί 27°C
Σάββατο - 9/6/2018
Πρωί 23°C
Τρίτη - 3/7/2018
Πρωί 28°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 33°C