Καιρός
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 23°C
Δευτέρα - 25/9/2017
Πρωί 22°C
Μεσημέρι 27°C
Βράδυ 21°C
Τρίτη - 26/9/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 21°C
Τετάρτη - 27/9/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 21°C
Πέμπτη - 28/9/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 19°C
Παρασκευή - 29/9/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 21°C
Βράδυ 18°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 22°C
Τρίτη - 29/5/2018
Πρωί 18°C
Κυριακή - 3/6/2018
Πρωί 27°C
Σάββατο - 9/6/2018
Πρωί 23°C
Τρίτη - 3/7/2018
Πρωί 28°C
Παρασκευή - 13/7/2018
Πρωί 33°C