Καιρός
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Τρίτη - 25/7/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 27°C
Τετάρτη - 26/7/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 26°C
Πέμπτη - 27/7/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 25°C
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 26°C
Μεσημέρι 29°C
Βράδυ 26°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 25°C