Καιρός
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
Δευτέρα - 24/4/2017
Πρωί 13°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 13°C
Τρίτη - 25/4/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 16°C
Τετάρτη - 26/4/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 15°C
Πέμπτη - 27/4/2017
Πρωί 16°C
Παρασκευή - 28/4/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 17°C