Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C
Δευτέρα - 25/9/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 21°C
Τρίτη - 26/9/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 26°C
Βράδυ 22°C
Τετάρτη - 27/9/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 21°C
Πέμπτη - 28/9/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 22°C
Βράδυ 21°C
Παρασκευή - 29/9/2017
Πρωί 17°C
Μεσημέρι 20°C
Βράδυ 19°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 19°C
Πέμπτη - 14/6/2018
Μεσημέρι 34°C
Κυριακή - 29/7/2018
Πρωί 28°C
Πέμπτη - 23/8/2018
Πρωί 23°C
Τρίτη - 28/8/2018
Πρωί 26°C