Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή - 23/6/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 30°C
Σάββατο - 24/6/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 32°C
Κυριακή - 25/6/2017
Πρωί 31°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 31°C
Δευτέρα - 26/6/2017
Πρωί 29°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 31°C
Τρίτη - 27/6/2017
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 34°C
Βράδυ 30°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 19°C
Πέμπτη - 14/6/2018
Μεσημέρι 34°C