Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή - 28/4/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 20°C
Σάββατο - 29/4/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 20°C
Κυριακή - 30/4/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C
Δευτέρα - 1/5/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C
Τρίτη - 2/5/2017
Πρωί 21°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C
Τετάρτη - 3/5/2017
Πρωί 20°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C