Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή - 24/3/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 19°C
Βράδυ 15°C
Σάββατο - 25/3/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 17°C
Κυριακή - 26/3/2017
Πρωί 14°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 15°C
Δευτέρα - 27/3/2017
Πρωί 10°C
Μεσημέρι 11°C
Βράδυ 11°C
Τρίτη - 28/3/2017
Πρωί 9°C
Μεσημέρι 17°C
Βράδυ 13°C
Τετάρτη - 29/3/2017
Πρωί 12°C
Μεσημέρι 18°C
Βράδυ 14°C