Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Παρασκευή - 28/7/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 29°C
Σάββατο - 29/7/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 33°C
Βράδυ 29°C
Κυριακή - 30/7/2017
Πρωί 30°C
Μεσημέρι 36°C
Βράδυ 31°C
Δευτέρα - 31/7/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 30°C
Τρίτη - 1/8/2017
Πρωί 27°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 30°C
Τετάρτη - 2/8/2017
Πρωί 28°C
Μεσημέρι 35°C
Βράδυ 30°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 19°C
Πέμπτη - 14/6/2018
Μεσημέρι 34°C