Καιρός
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τρίτη - 19/9/2017
Πρωί 25°C
Μεσημέρι 32°C
Βράδυ 28°C
Τετάρτη - 20/9/2017
Πρωί 24°C
Μεσημέρι 30°C
Βράδυ 26°C
Πέμπτη - 21/9/2017
Πρωί 18°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 22°C
Παρασκευή - 22/9/2017
Πρωί 15°C
Μεσημέρι 23°C
Βράδυ 20°C
Σάββατο - 23/9/2017
Πρωί 16°C
Μεσημέρι 24°C
Βράδυ 21°C
Κυριακή - 24/9/2017
Πρωί 19°C
Μεσημέρι 25°C
Βράδυ 21°C
Παρασκευή - 11/5/2018
Πρωί 19°C
Πέμπτη - 14/6/2018
Μεσημέρι 34°C
Κυριακή - 29/7/2018
Πρωί 28°C
Πέμπτη - 23/8/2018
Πρωί 23°C
Τρίτη - 28/8/2018
Πρωί 26°C