Καιρός
Παρασκευή - 28/4/2017
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 27°C
ΛΑΜΙΑ 26°C
ΠΑΤΡΑ 27°C
ΛΑΡΙΣΑ 26°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 27°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 22°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 24°C
ΒΟΛΟΣ 22°C
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 22°C
ΑΡΤΑ 25°C
Σάββατο - 29/4/2017
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 26°C
ΛΑΜΙΑ 22°C
ΠΑΤΡΑ 28°C
ΛΑΡΙΣΑ 26°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 25°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 23°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23°C
ΒΟΛΟΣ 21°C
ΑΡΤΑ 26°C