Καιρός
Παρασκευή - 2/6/2017
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 32°C
ΛΑΜΙΑ 30°C
ΠΑΤΡΑ 28°C
ΛΑΡΙΣΑ 32°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 29°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 31°C
ΒΟΛΟΣ 28°C
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 24°C
ΑΡΤΑ 26°C