Καιρός
Παρασκευή - 28/7/2017
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 33°C
ΛΑΜΙΑ 32°C
ΠΑΤΡΑ 28°C
ΛΑΡΙΣΑ 34°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 31°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 26°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30°C
ΒΟΛΟΣ 32°C
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 26°C
ΑΡΤΑ 30°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C