Καιρός
Παρασκευή - 29/9/2017
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 21°C
ΛΑΜΙΑ 20°C
ΛΑΡΙΣΑ 21°C
ΑΘΗΝΑ - ΚΕΝΤΡΟ 21°C
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 19°C
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20°C
ΒΟΛΟΣ 20°C
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 13°C
ΑΡΤΑ 26°C
Πέμπτη - 14/6/2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 34°C